pfs novy 2012Praha - Z důvodu přechodu na nový Informační systém FAČR se výsledky všech soutěží, které pořádá Pražský fotbalový svaz, momentálně nenacházejí na webu www.fotbalpraha.cz, ale pouze na stránkách www.fotbal.cz. Tato skutečnost vyvolala řadu negativních reakcí z řad hráčů, funkcionářů i fanoušků pražského fotbalu. Pražský fotbalový svaz však na vzniklé situaci, která je pouze dočasná, nenese vinu. Ze strany FAČR je přislíbeno, že v průběhu září bude vše napraveno.

„Chtěl bych se všem lidem, kterých se tato věc dotkla, omluvit za diskomfort, ale není to naše selhání,“ říká Dušan Svoboda, předseda Pražského fotbalového svazu. „Jsme odkázaní na součinnost FAČR, intenzivně pracujeme na tom, aby došlo k úpravám potřebným k tomu, aby se na webu PFS opět objevovalo rozlosování, výsledky i tabulky soutěží. Očekávám, že by k tomu mohlo dojít v horizontu týdnů.“

 

Problém je v přechodu na Informační systém FAČR: z každého zápasu rozhodčí pošle elektronický zápis, který se rovnou zobrazí na stránkách Fotbalové asociace. Tento systém (zatím) není propojený s webem Pražského fotbalového svazu, který používá jiný typ programu pro rozlosování a výsledkový servis. Není tak ani možné zadávat výsledky či rozlosování „ručně“.

IT oddělení FAČR přislíbilo, že vše bude vyřešeno v průběhu září, aby každý krajský fotbalový svaz dostal přístupy k výsledkům svých soutěží a mohl si propojit potřebná data se svými stránkami.

Do té doby bude možné výsledky a tabulky najít pouze na webu www.fotbal.cz. Jakmile budou data propojená s webem www.fotbalpraha.cz, budeme vás neprodleně informovat.


Děkujeme za pochopení!

Pražský fotbalový svaz

zdroj: fotbalpraha.cz