Změny v Pravidlech fotbalu malých forem

4545Praha - Změny v Pravidlech fotbalu malých forem platné od 1.8.2016
(mladší přípravky, starší přípravky a mladší žáci)

 

Na utkání mladších a starších přípravek nejsou delegováni rozhodčí. Není třeba zapisovat jména střelců do systému IS FAČR.

 

 

Mladší přípravky

1. Minihřiště“ jsou rozměru 24x35m, s možnou tolerancí větší šířky, nejvýše 30m

 

2. PÚ může být čárami vymezeno i obdélníkem jako na „velké hrací ploše“, v tom případě je obdélník o rozměru 5,5+16m. Bránící hráči musí být při kopu od branky za pomyslnou čarou PÚ po celé šířce (nalajnování PÚ jako vnitřního obdélníku není žádnou výhodou. Pravidlo o první volné přihrávce od brankáře po celé šířce území platí, hráči soupeře tedy mohou vběhnout do PÚ až po prvním dotyku míče spoluhráčem brankáře).

 

3. Hraje se na čtvrtiny s časem 4x15min zvýšeno o 3 minuty hracího času ve čtvrtině. Pokud je dostatek střídajících hráčů, (alespoň jeden na každé minihřiště) mohou se trenéři dohodnout na prodloužení hry v poslední čtvrtině až na 20 minut. Rozhodčí tuto dohodu má akceptovat, pokud se to již nekříží se začátkem dalšího utkání (hráči s tím nemají problém ani bez střídání).
Při turnajích je možné hrací čas stanovit jinak s ohledem na počet utkání.

 

4. Zapůjčení hráče do týmu soupeře nemusí být uvedeno v zápise o utkání.

 

5. Pokud se hraje paralelně na více minihřištích, prostřídání mini týmů po čtvrtinách mezi sebou není nutné. Pokud se trenéři dohodnou. Rozhodčí (pokud jsou z nějakých důvodů delegováni)tuto dohodu musí akceptovat (zejména pro malé kluby, kde evidentně mají třeba již zkušenější a lepší hráče se začátečníky a hráči aktuálně slabšími a rozdíly jsou příliš velké).

 

6. Hráči, kteří z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na opačné straně hrací plochy, za brankou apod. Střídání hráčů nemusí být oznámeno rozhodčímu (rozhodčí posuzuje střídání tak, že pokud nějaké vteřiny zůstane více hráčů na hřišti, protože děti ještě nestačili zareagovat na křik trenéra „střídáme“ tak nereaguje, popřípadě vrátí míč do výhody těm, kdo ho měli, když se na hráče s míčem sesypalo hodně hráčů soupeře díky množství na hřišti).


7. Pokud je zahrána “malá domů“ - brankář ji smí chytit rukama. Míč vhozený rukama autovým vhazováním nesmí brankář chytit do ruky, ale smí si jej v pokutovém území rukama sklepnout na zem (jde o to, že hráči ještě neumí zpracovávat dobře míč a možnosti hodit míč domů se často raději vyhnou, pokud bychom ale dovolili hození autu „domů“ jenom se přesune aut před branku. Vhazující i brankář mají stejné možnosti rozehrání – vhozením, vyvedením, přihrávkou).

 

8. Odehraje-li jakýkoliv hráč při kopu od branky nebo při volném kopu ze svého pokutového území míč kopnutý vzduchem, musí jím zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu „minihřiště“, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde půlící čáru (bylo psáno pouze pro brankáře při kopu od branky).

 

9. Vhazování: Branka dosažená rozehrávajícím hráčem neplatí prvním či druhým dotykem, třetím již ano (jde o to umožnit hráčům, kteří vyjedou ze zámezí a jsou již tedy normálně ve hře, aby se v ní mohli chovat normálně. Nikoliv že prokličkují půlku hřiště, dají gól a ten není uznán). Minimální činnost hráče pro uznání gólu je v následujícím odkazu: https://youtu.be/TIjprqtki3E

 

10. Při otálení brankáře s rozehrou mu není odebrán míč, jen je povzbuzován k rozehře (jde o to, že jsou někdy situace, kdy brankář opravdu nemá, nebo neví kam rozehrát a není důvod trestat ani brankáře ani tým). Pokud podle rozhodčího hráč úmyslně nereaguje a nehraje s míčem, může si jej rozhodčí vyžádat a dát jej soupeři k rozehrávce nepřímého volného kopu na polovině.
• Volný kop. Všechny volné kopy na útočné polovině jsou přímé. Volné kopy na obranné polovině musí být rozehrány přihrávkou, nikoliv nákopem vzduchem na branku, a to včetně volného kopu po odebrání míče při překopnutí poloviny vzduchem (snaha o rychlou rozehru a překvapení soupeře, zamezení využívání „nakopávačů“ alespoň z velké vzdálenosti). Útočící hráč nesmí při provádění volných kopů bránit brankaři v PÚ ve hře (často se děje při hraním tzv. na teč, kdy rozehrávající kope na branku a útočící jde clonit brankaři a tlačí se do něj).

11. K utkání není delegován rozhodčího FAČR. Utkání mohou řídit jako rozhodčí i oddíloví rozhodčí starší 13 let (ukazuje se, že pokud tomu tak je, tak i dospělí reagují mnohem klidněji a vstřícněji, navíc současní 13 letí, již prošli hrou na malých hřištích a znají tedy pravidla), nebo sami trenéři (v tom případě každý trenér hlídá svou polovinu hřiště).

 

12. Střídání hráčů nemusí být oznámeno, ale hráči musí vbíhat do pole stále z prostoru „střídačky“ z jednoho místa.

 


Starší přípravky

Jsou zde dvě zásadní změny, jinak platí změny uvedené u mladší přípravky vyjma bodů 7,9:

1. V žádných dlouhodobých soutěžích či v systému turnajů se nevedou veřejné výsledkové listiny (tabulky), nepřidělují se body, Výsledky jednotlivých utkání mohou být veřejně zapsány (nově od roku 2015). Čas hry je 4x17 minut. Pokud je dostatek střídajících hráčů, (alespoň jeden na každé minihřiště) mohou se trenéři dohodnout na prodloužení hry v poslední čtvrtině až na 20 minut. Rozhodčí tuto dohodu má akceptovat, pokud se to již nekříží se začátkem dalšího utkání (běžně trénující hráči s tím nemají problém ani bez střídání). Při turnajích je možné hrací čas stanovit jinak s ohledem na počet utkání.

 

2. Kop od branky vzduchem přes půlku je zakázán, brankář smí „vyvážet“ míč, pokud se trenéři nedohodnou jinak. První volná přihrávka v PÚ zůstává v platnosti. Zakázat vyvážení by byla zejména pro slabší oddíly poměrně velká změna, která přináší větší nutnost spolupráce, byť jen zpětnou přihrávkou brankaři. Kluby, které chtějí být o krok napřed (měly by to být všechna SpSM) by měly nechat brankáře již založit pouze přihrávkou bez vyvážení již v U11. Zde je kromě posloupnosti uvažováno i srovnávání se zahraničními týmy, kde brankáři většinou vyjíždět nesmí. Jasně se ukazuje, že hráči rozehru bez vyjíždění ve starší přípravce zvládají a učí se na tom i vzájemnou výměnu míst.

 

3. Pravidlo X: Výstroj hráčů - hráč musí nastoupit v chráničích.

 

 

Mladší žáci

1. Tým, kterému chybí na začátku utkání 1 nebo 2 hráči do stanoveného počtu 8 hráčů, může utkání výjimečně hrát s minimálně 7 hráči. Platí mimo soutěže SpSM, kde je povinnost minimálně 14 hráčů do utkání. V utkání SpSM by se měli vystřídat dva brankaři, pokud se nestane, že je druhý brankař nemocen.

2. V soutěžích SpSM je při minutáži 3x30 min povinnost, aby každý hráč odehrál minimálně 30 (35) minut utkání. Nekontroluje rozhodčí, ale může upozornit i dát do poznámky zápisu, pokud by si všiml, že třeba celé utkání chytá jeden brankář, nebo je na střídání hráč, který téměř nezasahuje do hry.


3. Dohodnou-li se trenéři klubů SpSM na delším hracím čase 3x35 minut, musí to být elektronicky vzájemně oznámeno minimálně jeden den před dnem utkání a v kopii na řídící orgán soutěže. V pátek dají vědět, že v sobotu se bude hrát 3x 35 min.

 

4. Dohodnou-li se trenéři klubů SpSM na paralelní hře na dvou hřištích v ročníku U12 i U13, ať již souběžně na dvou hřištích, nebo časově po sobě, musí to být elektronicky oznámeno minimálně 3 dny před dnem utkáním. Je možné, že se týmy dohodnou na hře na dvou hřištích, ve středu před sobotou si to potvrdí mailem a v kopii vždy na řídící orgán, manažera SCM a SpSM a krajského PTM, kvůli informovanosti a obsazení rozhodčími. Druhé malé hřiště U12 a jedno U13 řídí trenéři, nebo oddílový rozhodčí starší 15 let. V případě paralelní hry v jednom ročníku platí hrací čas 2x30´ pro každé hřiště jako dosud. Oficiální výsledek se primárně započítává z oficiálního prvního hřiště, v případě dohody klubů je možno nahlásit jako konečný výsledek, který bude součtem obou utkání, tak jako tomu bylo do sezóny 2015/2016.

 

5. Hráči mohou mezi paralelními hřišti přecházet ze hřiště na hřiště volně. Dohodnou-li se trenéři obou klubů, že týmy zůstávají na svých hřištích ve všech částech utkání, je to možné. Je to možné zejména v momentech, kdy pro utkání udělají dva kvalitativně odlišné týmy, pokud je rozdíl hráčů výrazný. Ideálně vždy pro kluky hra v další části opět začíná od stavu 0:0, jako nové utkání.

 

6. Pokud je možné PÚ vymezit zakreslením čar, pak je rozměr PÚ 12,5 X 20m. Bránící hráči musí být při kopu od branky za pomyslnou čarou PÚ po celé šířce hrací plochy (nalajnování PÚ jako vnitřního obdélníku není žádnou výhodou. Pravidlo o první volné přihrávce od brankáře po celé šířce území platí, hráči soupeře tedy mohou vběhnout do PÚ až po prvním dotyku míče spoluhráčem brankáře).

 

7. Kop z rohu. Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu, ale nadále se kope ze vzdálenosti

 

8. Pravidlo X: Výstroj hráčů - hráč musí nastoupit v chráničích.

 

Po projednání a schválení Komise mládeže pracoval Antonín Plachý, TMÚ FAČR

zdroj: fotbalpraha.cz 

 

Pojď s námi hrát fotbal!

Největší fotbalový klub v praze 6
nabírá nové hráče

Zobrazit více

  • Msmt Logo
  • Praque Logo
  • Praque 6 Logo
  • Facr Logo
  • Praque Football Logo
  • OC šestka