SK STŘEŠOVICE 1911 OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

SK STŘEŠOVICE 1911

My jsme Klub

SK STŘEŠOVICE 1911

OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

SK Libuš 838 „U17“ – U16 4:3 (2:1)

Libuš – Nejhorší výkon podzimu nám po zásluze přidělil 0 bodů a spoustu úvah k zamyšlení. Cituji z přezápasové porady: “Libuš je poslední, bez bodu. Nebude ale bez bodu napořád. První tým, který je podcení, tak jim body přenechá, nesmíme to být my!”. Co se stalo? Náš chladný a bezkrevný “výkon” byl po zásluze potrestán a my jsme hodili do koše všechna předchozí podzimní pozitiva. 4 góly jsme dostali buďto po velmi laciných chybách, nebo po zbytečně darovaných standardních situacích (3 góly po standardních situacích – z toho jedna penalta). Technicky jsme byli tentokrát velmi špatní. Jednoduché přihrávky jsme si dávali nepřesně, báli jsme se odskakovat do volných prostorů pro přihrávku, stříleli z nesmyslných pozic, dopouštěli se laciných faulů, atd. Terén nám rovněž působil komplikace. Počet našich podklouznutí se blížil počtu nohou na stonožce.

Pozitivních věcí bychom našli pramálo, nicméně návrat (a výkon) Davalose po dlouhém zranění je pozitivní vzpruhou. Rovněž náš první gól po ose Dorner – Houdek stál rozhodně za potlesk.

Co je znepokojivé je chování hráčů na hřišti a na střídačce. Nedisciplína je alarmující a budeme se tím velmi vážně zabývat. Neříkám, že musíme stoprocentně ovládat svoje emoce jako rasa Vulkánců ze Star Treku, ale diskuse s rozhodčími hráči ze svého repertoáru okamžitě odstraní.

Na fotbalu je krásné, že je nekonečný. Šanci na nápravu máme hned za týden ve Vršovicích (loňský účastník Přeboru). A příprava bude probíhat kde jinde než na cvičišti. Zaměřit se musíme na detaily a přesnost. Když hráč při jednoduchém cvičení na tréninku přihraje nepřesně 4x z 10ti, podobnou statistiku bude pravděpodobně mít i v zápase a to se to pak hraje těžko.

Základní sestava:
Havránek(6.4) – Houdek(6.5), Grégr(6.4), Veselý(6.4), Dušek(6.5) – Sedelmayer(6.6), Stára(6.4), Krajcer(6.5) – Sanders(6.4), Vihan(6.4), Dorner(6.5)
Střídali:
Škába(6.4), Slezák(6.4), Tichánek(6.5), Masopust(6.4), Davalos(6.6), Dostál(6.4), Přáda(6.5)
Průměrné hodnocení týmu:
6.5
Góly(Asistence):
Houdek(Dorner), Krajcer, Přáda
ŽK:
Dostál, Sedelmayer
Muž zápasu:
Jan Sedelmayer

Jubilea:
Martin Davalos – 35. start za SKS
Hynek Dorner – 50. start za SKS
Kryštof Houdek – 80. start za SKS
Šimon Přáda – 35. start za SKS
Denis Veselý – 105. start za SKS

“Chyba je disciplína, díky níž postupujeme vpřed.”

William Ellery Channing (1780-1842) byl předním unitářským kazatelem ve Spojených státech na počátku devatenáctého století a spolu s Andrewsem Nortonem jedním z předních teologů unitářství. Channing byl známý svými výmluvnými a vášnivými kázáními a veřejnými projevy a jako prominentní myslitel tehdejší liberální teologie.Libuš – The worst performance of the autumn deservedly gave us 0 points and plenty of food for thought. To quote from the pre-match meeting, „Libuš is last, without a point. But it won’t be without a point forever. The first team that underestimates them will give them the points, it mustn’t be us!“. What happened? Our cold and bloodless „performance“ was deservedly punished and we threw all the previous autumn’s positives into the bin. 4 goals were scored either after very cheap mistakes or after unnecessary standard situations (3 goals after standard situations – one of them a penalty). Technically we were very bad this time. We made simple passes inaccurately, were afraid to bounce into open spaces to pass, shot from pointless positions, committed cheap fouls, etc. The terrain also caused us complications. The number of our slips was close to the number of feet on the centipede.

We could find few positives, however the return (and performance) of Davalos after a long injury is a positive boost. Also, our first goal after the Dorner – Houdek axis was definitely worth applauding.

What is worrying is the behaviour of the players on the pitch and on the bench. The indiscipline is alarming and we will deal with it very seriously. I’m not saying we need to control our emotions 100% like the Vulcan race from Star Trek, but discussions with referees will immediately remove players from our repertoire.

The beautiful thing about football is that it’s endless. We have a chance to make amends next week in Vršovice (last year’s Premiership participant). And the preparation will take place on the training ground. We must focus on details and accuracy. If a player passes inaccurately 4 times out of 10 during a simple drill in training, he will probably have a similar statistic in the match and it’s hard to play then.

Starting lineup:
Havranek(6.4) – Houdek(6.5), Grégr(6.4), Veselý(6.4), Dušek(6.5) – Sedelmayer(6.6), Stára(6.4), Krajcer(6.5) – Sanders(6.4), Vihan(6.4), Dorner(6.5)
Substitutes:
Škába(6.4), Slezák(6.4), Tichánek(6.5), Masopust(6.4), Davalos(6.6), Dostál(6.4), Přáda(6.5)
Average team rating:
6.5
Goals(Assists):
Houdek(Dorner), Krajcer, Preda
Yellow cards:
Dostál, Sedelmayer
Man of the Match:
Jan Sedelmayer

Jubilee:
Martin Davalos – 35th start for SKS
Hynek Dorner – 50th start for SKS
Kryštof Houdek – 80th start for SKS
Šimon Přáda – 35th start for SKS
Denis Vesely – 105th start for SKS

„Error is the discipline that makes us move forward.“

William Ellery Channing (1780-1842) was a leading Unitarian preacher in the United States in the early nineteenth century and, along with Andrews Norton, one of Unitarianism’s leading theologians. Channing was known for his eloquent and impassioned sermons and public speeches and as a prominent thinker in liberal theology of his day.

Daniel Klír, 16.10.2023