SK STŘEŠOVICE 1911 OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

SK STŘEŠOVICE 1911

My jsme Klub

SK STŘEŠOVICE 1911

OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

U16 – FA Praha 5:1 (3:1)

Střešovice – Strašně rychle to uteklo. Poslední podzimní utkání již 12.11. a na další mistrovský zápas si pěkně počkáme. Minimálně tedy 140 dnů, chcete-li 4 měsíce a 19 dnů (pro srovnání počet dní mezi prvním a posledním podzimním zápasem je 71 dnů, více tedy čekáme na fotbal, než abychom ho hráli). Před touto extrémně dlouhou a naprosto nesmyslnou přestávkou jsme si tedy chtěli užít radost z vítězství a rozloučit se s podzimní částí plným počtem bodů, navíc před domácím publikem.

Do utkání jsme vstoupili dobře, dostali se do poměrně brzkého vedení (24´ Vihan, 1:0). Soupeř hrozil pouze v případě, že jsem špatnou rozehrávkou, případně nedodržením taktického plánu soupeři šance darovali. Po jedné špatně řešené rozehrávce jsme hostům nabídli vyrovnávací gól na zlatém podnose (29´Ptáčník, 1:1). Před koncem poločasu stihl ještě náš nejlepší střelec Vihan zkompletovat hattrick a nasměrovat náš tým k vítězství (44´ a 45´ Vihan, 2:1, 3:1).

Do druhého dějství jsme poslali téměř nový tým (6 změn) a ačkoli naše hra ztratila optickou líbivost, šancí jsme si vytvořili na několik zápasů. Náš tým vypadal jako soubor filantropů, kteří se rozhodli ukázat široké veřejnosti všechny způsoby promarněných střeleckých příležitostí. Jedním z hlavních průvodců byl Přáda, který divákům nabídl hned tři situace v pětiminutovém rozmezí a představil tři různé způsoby zahozených šancí. Pozadu nechtěl zůstat ani Stára, který byl v podobných situacích dvakrát. Výčet všech těchto spálených šancí by nám zahltil paměťový disk našich webových stránek, tak zde nebudou popsány všechny.
Hosté měli možnost utkání zdramatizovat a to po nařízeném pokutovém kopu. Havránek v bráně sice není největšího vzrůstu, ale i tak se mu evidentně povedlo hostujícího střelce rozhodit do té míry, že napálil jen do břevna a při pokusu o dorážku a neznalosti pravidel byla hra rozhodčím správně přerušena.
Vítězství jsme si pojistili krásným gólem Slezáka po přihrávce Stáry z rohového kopu (82´ Slezák, 4:1) a skóre završil díky svému důrazu a odhodlání Sedelmayer (85´ Sedelmayer, 5:1).

Očima trenéra:
Zápas jsme zvládli hned z několika pohledů. 1) jsme zvítězili, 2) jsme si vypracovali opravdu veliké množství šancí, 3)v mnoha případech jsme mohli mít radost z pěkných kombinací na jeden dotek, ze kterých pramenili šance 4) ofenzivní choutky našich obránců přesně odpovídají naší mentalitě.
Ale jelikož všechny mince mají dvě strany, tak to i v případě tohoto zápasu.
Nemůžeme ignorovat množství zejména technických chyb a to u těch nejjednodušších činností (nepřesná přihrávka na 5 metrů, zpracování na 2 i více metrů) ale i další taktické, například trvale nezajištěná obrana, všechny přihrávky hrneme v každý možný moment do útoku, jakkoli tento není připraven, snaha otočit těžiště hry prakticky neexistuje, kam koukám, tam hraji atd. atd.).
Kvalitu nám do hry jednoznačně přináší Davalos ve středu pole, který je velmi silný v krytí míče a klamání tělěm. David Vihan potvrdil to, v co jsme věřili a stal se pro nás důležitým střelcem i v tomto zápase. Sedelmayer zas prokázal svoji všestrannost, díky které ho můžeme využívat na vícero postech v sestavě a vždy odvede dobrý standart. Dorner tentokrát hrál až v druhém dějství, ale svým výkonem a zejména vytvořením celé řady střeleckých příležitostí ukázal, proč nastupuje většinou od začátku. Nejlepší výkon má za sebou Houdek, na nějž by si měl dát pozor Antimonopolní úřad, neb vytlačil z pravé části hřiště veškerou konkurenci a tuto část hřiště si v našem posledním zápase defakto ukradl sám pro sebe. Jeho výkon byl vynikající a hosté ho nedokázali za celou dobu jeho působení zpomalit, natož zastavit.

Základní sestava:
Havránek(7.0) – Houdek(7.9), Dostál(7.0), Grégr(K; 7.0), Dušek(7.1) – Přikryl(7.1), Sedelmayer(7.4), Davalos(7.3) – Krajcer(7.1), Vihan(7.8), Stára(7.1)
Střídali:
Frýdl(7.0), Dorner(7.2), Slezák(7.2), Přáda(7.0), Veselý(7.1), Masopust(7.0)
Góly(asistence):
3x Vihan(Krajcer, Sedelmayer), Slezák(Stára), Sedelmayer
Průměrné hodnocení týmu:
7.2
Muž zápasu:
Kryštof Houdek

Jubilea:
Jan Sedelmayer – 1. gól za SKS
David Vihan – 15. gól za SKS (v utkání vstřelil 14., 15. a 16.)
Jakub Stára – 55. start za SKS

“Nikdy nepomáhejte dítěti s úkolem, při kterém cítí, že může uspět.”
Maria Montessori, italská učitelka, filozofka a lékařka (1870-1952)Foto (bude doplněno) : Miroslav Masopust
Text: Daniel Klír, 13.11.2023

Zaznamenali jsme zvýšenou aktivitu co se týče četnosti návštěv na našich stránkách v oblasti Střední a Jižní Ameriky, zejména v Ekvádoru, a proto přinášíme referát i ve španělském jazyce.

Střešovice – Ha pasado muy rápido. El último partido de otoño es el 12.11. y esperaremos al próximo partido del campeonato. Así que por lo menos 140 días, si quieres 4 meses y 19 días (para comparar el número de días entre el primer y el último partido de otoño es de 71 días, así que estamos esperando más para el fútbol que para jugarlo). Así que antes de este parón larguísimo y absolutamente sin sentido, queríamos disfrutar de la alegría de la victoria y despedirnos de la parte otoñal con pleno de puntos, además ante el público local.

Entramos bien en el partido, nos pusimos en ventaja relativamente pronto (24′ Vihan, 1:0). El rival amenazaba sólo si le dábamos oportunidades por mala colocación o por no seguir el plan táctico. Tras un centro mal manejado, ofrecimos a los visitantes el empate en bandeja de oro (29’Ptáčník, 1:1). Antes del final del periodo, nuestro máximo goleador, Vihan, consiguió completar un hat-trick y conducir a nuestro equipo a la victoria (44′ y 45′ Vihan, 2:1, 3:1).

Enviamos casi un equipo nuevo (6 cambios) al segundo acto y, aunque nuestro juego perdió su atractivo óptico, creamos ocasiones para varias jugadas. Nuestro equipo parecía un conjunto de filántropos que habían decidido mostrar al gran público todo tipo de oportunidades de tiro perdidas. Uno de los guías principales fue Prada, que ofreció a los espectadores tres situaciones en un lapso de cinco minutos y presentó tres formas distintas de ocasiones desperdiciadas. Stára tampoco quiso quedarse atrás, ya que se vio en situaciones similares en dos ocasiones. Una lista de todas estas ocasiones desperdiciadas desbordaría el disco de memoria de nuestra página web, por lo que no se describirán todas aquí.
Los visitantes tuvieron la oportunidad de sentenciar el partido tras un lanzamiento de penalti. Havranek, en la portería, no es de los más grandes, pero aun así consiguió despistar claramente al guardameta visitante hasta el punto de que sólo dio en el larguero y, en un intento de gol y por desconocimiento de las reglas, el partido fue correctamente detenido por el árbitro.
Aseguramos la victoria con un bonito gol de Slezák tras un pase de Stara a la salida de un saque de esquina (82′ Slezák, 4:1) y Sedelmayer completó el marcador gracias a su insistencia y determinación (85′ Sedelmayer, 5:1).

Desde el punto de vista del entrenador
1) ganamos el partido, 2) creamos muchas ocasiones, 3) en muchos casos pudimos disfrutar de bonitas combinaciones a un toque de las que surgieron las ocasiones, 4) el apetito ofensivo de nuestros defensas coincidía exactamente con nuestra mentalidad.
Pero como todas las monedas tienen dos caras, ése también fue el caso en este partido.
No podemos ignorar el número de errores técnicos en particular, y eso para las acciones más simples (pases imprecisos a 5 metros, elaboración a 2 o más metros) pero también otros tácticos, como una defensa constantemente desasegurada, todos los pases precipitados al ataque en cada momento posible, por poco preparado que esté este último, el esfuerzo por girar el centro de gravedad del juego es prácticamente inexistente, donde miro, juego, etc., etc.).
La calidad que aportamos al juego es sin duda Davalos en el centro del campo, que es muy fuerte cubriendo el balón y engañando con el cuerpo. David Vihan confirmó lo que creíamos y se convirtió en un goleador importante para nosotros también en este partido. Sedelmayer, por su parte, demostró su versatilidad, que nos permite utilizarlo en varias posiciones de la alineación, y siempre rinde a un buen nivel. Dorner no jugó esta vez hasta el segundo acto, pero demostró por qué suele salir desde el principio con su actuación y, sobre todo, creando varias ocasiones de gol. La mejor actuación fue la de Houdek, que debería ser vigilado por la Autoridad Antimonopolio, ya que expulsó a toda la competencia del lado derecho del campo y robó de facto esa parte del campo para sí en nuestro último partido. Su actuación fue sobresaliente y los visitantes fueron incapaces de frenarle, por no hablar de pararle, durante todo el tiempo que estuvo allí.

Configuración básica:
Havranek(7,0) – Houdek(7,9), Dostál(7,0), Grégr(K; 7,0), Dušek(7,1) – Přikryl(7,1), Sedelmayer(7,4), Davalos(7,3) – Krajcer(7,1), Vihan(7,8), Stára(7,1)
Suplentes:
Frýdl(7,0), Dorner(7,2), Slezák(7,2), Přáda(7,0), Veselý(7,1), Masopust(7,0)
Goles(asistencias):
3x Vihan(Krajcer, Sedelmayer), Slezák(Stára), Sedelmayer
Valoración media del equipo:
7.2
Jugador del partido:
Kryštof Houdek

Jubileo:
Jan Sedelmayer – 1. gol para el SKS
David Vihan – 15. gol con el SKS (marcó el 14., 15. y 16. del partido)
Jakub Stára – 55. partido como titular con el SKS

„Nunca ayudes a un niño con una tarea en la que sienta que puede tener éxito“.
Maria Montessori, maestra, filósofa y médica italiana (1870-1952)