SK STŘEŠOVICE 1911 OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

SK STŘEŠOVICE 1911

My jsme Klub

SK STŘEŠOVICE 1911

OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

U16 – FC Háje Jižní Město „B“ 9:1 (5:0)

Střešovice – Po jednozápasové odmlce jsme opět v příjemném domácím prostředí přivítali sympatické hosty z Hájů. Prozatímní výsledky nás pasovaly do role mírného favorita, byť naše střelecké průměry nebyly před zápasem diametrálně odlišné. Průměr vstřelených branek byl před zápasem vyrovnaný (1.8/zápas) zatímco průměr obdržených byl mírně v náš prospěch (3.0 vs. 4.4). Jelikož jsme byli s těmito ciframi zoufale nespokojeni, pokusili jsme se je poctivým výkonem změnit k lepšímu. Zdařilo se.

Telegraficky:

1. poločas
13. minuta – 1:0 – Vihan (asistence Dorner)
17. minuta – 2:0 – Slezák – volný přímý kop
20. minuta – 3:0 – Vihan
40. minuta – 4:0 – Přáda (asistence Dušek)
43. minuta – 5:0 – Tichánek (asistence Krajcer)

2. poločas
56. minuta – 6:0 – Slezák (asistence Krajcer)
67. minuta – 7:0 – Krajcer
68. minuta – 8:0 – Krajcer (asistence Sedelmayer)
72. minuta – 8:1 – Chavikov
76. minuta – 9:1 – Dorner

Dalo by se toho napsat samozřejmě daleko více. Šancí bylo mnoho dalších. Skvělý a důležitý zákrok Nahorianskyiho v prvním poločase, břevno Novotného, další velké šance Slezáka, Stáry, Vihana a jiných. Pozitivní je, že máme již 10 různých střelců, že se nám rozstřílel Vihan (5 gólů za poslední 3 zápasy), že nám Dyma vychytal za první poločas čisté konto “konečně!!!”. Uzdravil se nám Frýdl s Davalosem a jejich návrat na pažit se pomalu blíží, což je skvělé. Dnes nám navíc chyběl jinak stabilní a důležitý článek Dominic Sanders, který si nominaci sám zakázal účastí na pouze jednom tréninku. I tak jsme zápas zvládli bez problémů, byť nás obdržená branka samozřejmě nemůže nechat klidnými. Alespoň již mámě aktivní skóre 20:19. Buďme na sebe ale nároční. Chtějme více. Naše výkony musí být lepší! V zápase byla opět spousta paniky a nevynucených chyb. Spousta zbytečně ztracených míčů, byť jsme měli míč bez ataku v držení. Zejména první dotyk a orientace v prostoru nám dělá stále problémy. 

Na závěr zmíním ještě velkou radost z fantastické efektivity naší “zahraniční” posily Daniela Krajcera. V ranních hodinách první start za “U17” a v našem zápase krásných 2+2. Fanoušci při jeho kontaktech s loptou na ihrisku mohli opakovaně volat “toto byla naozaj povedená akcia” a z toho nemůžeme, než mít radost.

Základní sestava:
Nahorianskyi(7.0) – Houdek(7.4), Dostál(7.4), Sedelmayer(K; 7.7), Veselý (7.4) – Přikryl(7.5), Stára(7.4), Přáda(7.6) – Slezák(8.0), Vihan(8.0), Dorner(7.6)
Střídali:
Havránek(7.0), Krajcer(8.5), Dušek(7.5), Novotný(7.4), Tichánek(7.5), Grégr(7.4)
ŽK:
Krajcer
Muž zápasu:
Daniel Krajcer

Jubilea:
Adam Novotný – 20. start za SKS
Vojtěch Slezák – 20. start za SKS
Vojtěch Slezák – 10. gól za SKS
David Vihan – 5. gól v sezóně

Foto: Jan Syrový 

„Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, tím se stáváš větším.“

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry (29.6.1900 – 31.7.1944) byl francouzský spisovatel, pilot, často je považován také za filozofa a humanistu. Mezi jeho nejznámější díla patří Země lidí, Citadela nebo Malý princ.

Daniel Klír, 07.10.2023

We have noticed that hundreds of foreign fans follow our website, so we are bringing you the report in English as well.

Střešovice – After a one-match break, we welcomed again in a pleasant home environment the nice guests from Háje. The provisional results fit us into the role of a slight favourite, although our shooting averages were not diametrically opposed before the match. The goals scored average was even before the match (1.8/game) while the goals received average was slightly in our favour (3.0 vs. 4.4). As we were desperately unhappy with these figures, we tried to change them for the better with an honest performance. We succeeded.

Telegraphic:

1st half
13th minute – 1:0 – Vihan (assisted by Dorner)
17th minute – 2:0 – Slezák – free direct kick
20th minute – 3:0 – Vihan
40th minute – 4:0 – Prada (assisted by Dusek)
43rd minute – 5:0 – Tichanek (assisted by Krajcer)

2nd half
56th minute – 6:0 – Slezák (assisted by Krajcer)
67th minute – 7:0 – Krajcer
68th minute – 8:0 – Krajcer (assist Sedelmayer)
72nd minute – 8:1 – Chavikov
76th minute – 9:1 – Dorner

Of course, much more could be written. There were many more chances. Great and important save by Nahorianskyi in the first half, Novotny’s crossbar, other great chances by Slezák, Stara, Vihan and others. The positive is that we have 10 different scorers, that we got a shot off by Vihan (5 goals in the last 3 games), that Dyma kept a clean sheet in the first half „finally!!!“. Frydl and Davalos have recovered and their return to the battlefield is slowly approaching, which is great. In addition, today we missed an otherwise stable and important link in Dominic Sanders, who got himself un-nominated by participating in only one training session. Even so, we managed the game without any problems, although the goal we received obviously cannot leave us calm. At least we already have an active score of 20:19. But let’s be hard on ourselves. Let’s want more. Our performance must be better! The game was again full of panic and unforced errors. Lots of unnecessary fumbles, even though we had possession without attack. Especially first touch and orientation in space is still a problem for us. 

Finally, I will mention the great joy of the fantastic efficiency of our „foreign“ reinforcement Daniel Krajcer. In the morning, his first start for the „U17“ and in our match beautiful 2+2. Fans during his contacts with the ball on the field could repeatedly shout „this was a really good action“ and we can not but be happy about it.

The starting line-up:
Nahorianskyi(7.0) – Houdek(7.4), Dostál(7.4), Sedelmayer(K; 7.7), Veselý (7.4) – Přikryl(7.5), Stára(7.4), Přada(7.6) – Slezák(8.0), Vihan(8.0), Dorner(7.6)
Substitutes:
Havránek(7.0), Krajcer(8.5), Dušek(7.5), Novotný(7.4), Tichánek(7.5), Grégr(7.4)
Yellow card:
Krajcer
Man of the match:
Daniel Krajcer

Jubilee:
Adam Novotný – 20th start for SKS
Vojtěch Slezák – 20th start for SKS
Vojtěch Slezák – 10th goal for SKS
David Vihan – 5th goal of the season

Photo: Jan Syrový 

„You can’t do anything without love. The harder the work you dedicate your strength to in the name of love, the greater your enthusiasm. The more you give, the greater you become.“

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry (June 29, 1900 – July 31, 1944) was a French writer, pilot, and is also often considered a philosopher and humanist. Among his best-known works are The Land of Men, The Citadel and The Little Prince.

Daniel Klír, 07.10.2023